dostr2.png

zajímavé--pojmy na webu.

Slovník nejčastěji používaných slov 
 
 
Absolute – absolutní, úplný
Acces – příchod, přístup, zpřístupnit
Align – seřadit, zarovnat, vyrovnat
Articles – pravidla, výrobky, předměty
Back - zpět
Background – pozadí, podklad
Block – kostka, kvádr, blokovat
Body – tělo, základní část
Border – hranice, okraj, lem, olemovat
Both – oba, obojí
Button – tlačítko, zapínat
Center – vycentrovat, střed
Cleaner - čistič
Clear – vyčistit, vyprázdnit
Close - zavřít
Cloud – zakrýt, zamlžit, zastínit
Color - barva
Contact - kontakt
Content – obsah, obsahový
Cursor - ukazatel
Decoration – zdobení, ozdoba, ornament
Discusion – diskuze, debata, rozhovor
Expresion – výraz, vyjádření, označení
Field – pole, pozadí, prostor, snímek
Float – splývat, plavat, plovoucí
Font – typ písma
Footer – dolní záhlaví stránky, patkový
Form – forma, formulář, tvar, úprava
Fultex - plnotextový
Header – hlavička, záhlaví, hlavičkový
Heading – záhlaví, hlavička, rubrika
Height – výše, úroveň, výška
Hidden – skrytý, zakrytý, schovaný
Homepage – domovská stránka
Hover – vznášet se, prodleva
Illustration – ilustrace, obrázek, pohled
Image – obraz, vyobrazení, zobrazení, symbol
Important – důležitý, vážný
Inline – v řadě, přímý, v řádku
Input – vkládat, vstup, informace
Item – položka, článek, odstavec
Label – štítek, označení
Langue – jazyk pro systém
Left - levý
Legend – nápis, podtext, titulek
Line – linka, čára, řádka
Link – spojení, spojit
Main - hlavní
Margin – kraj, okraj, lem
Menu - nabídka
Message – zpráva, vkaz, hláška
Middle – střední, střed, polovina
Mode – režim, styl
Navigator - navigátor
None – žádný, nic, nikdo
Open - otevřít
Overflow – přetékat, přetečení
Padding – výplň, doplnění
Page - stránka
Pagination – stránkování, číslování stránek
Pointer – ukazovátko, ukazatel
Poll - hlasovat
Position – pozice, poloha
Print - tisk
Products – produkt, výrobek
Quick – rychlý, rychle
Quote – citace, citovat
Relative – poměrný, úměrný
Repeat – opakovat, opakovaný
Right - pravý
RunaRound - obtékání
Search – hledat, vyhledávací
Searching - hledání
Select – vybrat, výběr
Selected – vybraný, označený
Side - strana
Signature – podpis, podepsání
Site – poloha, umístění
Size – velikost, rozměr
Solid – pevný, pevná
Span – rozsah, šíře
Strong - silný
Style – styl, druh
Submit – předložit, nabídnout
Table – stůl, tabulka, deska
Tags – přichytit, označit
Textarea – textový prostor
Three - tři
Threecolumns - třísloupcový
Thumbnail - miniatura
Top – vrchol, nejvyšší, horní
Vertical – vertikální, svislý
Waiting - čekat
Weight – tloušťka písma, světlost písma
Width – šíře, šířka
Wrapper - obal
 
Pojmy v CSS
 
 
Background - pozadí
background-color - barva pozadí     {background-color: blue}
background-image - obrázek na pozadí     {background-image: url("adresa pozadí)}
Border - orámování
border-color - barva orámování      {border-color: blue}
margin-left - zleva     {margin-left: 3px}
margin-right - zprava     {margin-right: 3px}
Text-align- zarovnání textu
center - na střed
left - na levo
right - na pravo
justify - do bloku
Text-decoration - dekorace textu
none - žádné
underline - podtržení
overline - nadtržení
line-trought - přeškrtnutí
blink - blikání
border-style - styl orámování    {border-style: outset}
border-width - šířka orámování     {border-width: 3px}
* můžete ale také napsat:   {border: 3px outset blue}
Margin - vzdálenost mezi rámečkem a okolním dokumentem
margin-top - zeshora     {margin-top: 3px}
MOJE DALŠÍ STRÁNKY:
stačí klik na ikonkuEva
Eva
 
Felixa


Felixa

Felixa

Pokud něco hledáte,můžete zde najít na Google

Tyto stránky byly založeny v dubnu 2008

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one